Kultuuriveski helivõimendi

MTÜ Kultuuriveski soetas Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 toel helivõimenduse, mis võimaldab mitmekülgsemalt edendada elu maapiirkonnas erinevate koostööprojektide kaudu, pakkuda kvaliteetsemat meelelahutust jms.